Statut i regulaminy


Wykaz regulaminów SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach


STATUT

1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej wpisany do KRS dnia 03-09-2018 (uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27-06-2018)


REGULAMINY RADY NADZORCZEJ


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI


REGULAMINY GZM


INNE REGULAMINY