Statut i regulaminy


Wykaz regulaminów SMLW "Przyjaźń" w Krzeszowicach


STATUT

1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity z dnia 17.08.2022 r. sporządzony na podstawie zmian Statutu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. 

LINK do dokumentu


REGULAMINY RADY NADZORCZEJ


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI


REGULAMINY GZM


INNE REGULAMINY